به گزارش سایت دلنا همراه شما هستیم با جزئیات بسته شدن صفحه اینستاگرام سردار سلیمانی ..

علت بسته شدن صفحه اینستاگرام سردار سلیمانی

علت بسته شدن صفحه اینستاگرام سردار سلیمانی

بعد از واکنش صفحه اینستاگرام حاج قاسم سلیمانی به عملیات تلافی جویانه سوریه به مواضع رژیم صهیونیستی، صفحه وی توسط اینستاگرام بسته شد!

گفته می شود این اولین باری نیست که صفحه اینستاگرام سردار سلیمانی بسته می شود !