سلام خسته نباشید افرادی که بعد از این عمل دچار اختلال عملکردی حافظه و تمرکز میشوند،احتمال دارد که هیچوقت به حالت عادی برنگردند؟