ویدئو شوخي جناب خان با وزير ارتباطات

جواد جان سلام، هيات دولت چطوره!؟
جوادجان ، خیلی تبریک میگم که تو این سن بلوغ این همه موفقیت کسب کردی ..