در ماه رمضان به آسودگی روزه بگیرید 

به گزارش سایت دلنا با شما هستیم با مطالب علمی چگونهدلنا رمضان به آسودگی روزه بگیریم ؟

مواد غذایی که شما را در ماه رمضان کمک می کند تا به آسودگی روزه بگیرید 

استفاده از مواد غذایی آبکی:  مثل سوپ ، اش ، حلیم ، بدون روغن و همچنینی مایعات به هنگام افطار و سحر .

مصرف شیر گرم یا شیر برنج و فرنی در هنگام افطار .

 مصرف سبزیجات : در هر وعده ی سحری می توانید از سبزیجات استفاده کنید تا در هنگام روزه داری تشنگی شما را برطرف نمایند .

مصرف مایعات : مثل اب میوه ،دوغ بدون نمک و شیر کم چرب پس از افطار تا هنگام خوابیدن .

 

رعایت کردن همین چند نکته در زندگی روزمره و در هنگام روزه داری می تواند روزه داری را در طول روز برای شما اسان نموده و لذت کامل را در ماه رمضان ببرید .

 

طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول حق تعالی .